Newsletter - przetwarzanie danych wymagajace zgody

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

WYMAGAJĄCE  ZGODY

 

SERWIS INTERNETOWY OBUWIE-ZDROWOTNE.PL1.    ZAPIS DO NEWSLETTERA

1.1.         Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne.

1.2.         Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów sklepu obuwie-zdrowotne.pl lub usług Administratora jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

1.3.         Podany przez Państwo adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów obuwie-zdrowotne.pl .

1.4.         Zapisu do newslettera można dokonać wysyłając na adres newsletter.on@obuwie-zdrowotne.pl maila o treści „wyrażam zgodę”.

1.5.         Częstotliwość otrzymywania korespondencji wynosić będzie nie więcej niż jeden mail miesięcznie i dotyczyć będzie treści, które określili Państwo przy zapisie.

 

2.    PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

2.1.         Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.2.         W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

2.3.         W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: Sklep obuwie-zdrowotne.pl, ul Bracka 2, 31-005 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres dane.osobowe@obuwie-zdrowotne.pl .

2.4.         W przypadku chęci zaprzestania wysyłki korespondencji marketingowej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: Sklep obuwie-zdrowotne.pl, ul Bracka 2, 31-005 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres newsletter.off@obuwie-zdrowotne.pl .

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1.         Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.2.         Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

3.2.1.      Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

3.2.2.      Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

 

 
« powrót
Copyright © 2009-2020 obuwie-zdrowotne.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość zaprojektował i wykonał Rafał Zajdel.