Prawo odstąpienia od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

SERWIS INTERNETOWY OBUWIE-ZDROWOTNE.PL

 

1. INFORMACJE NA TEMAT POCZĄTKU BIEGU TERMINU WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.1.         Początek biegu terminu w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, tzn. umowy sprzedaży towarów następuje z chwilą otrzymania przez Państwa zakupionego towaru.

1.2.         Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

1.3.         Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sklep obuwie-zdrowotne.pl, ul. Bracka 2, 31-005 Kraków lub sklep@obuwie-zdrowotne.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

1.4.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

2. SKUTKI  ODSTĄPIENIA OD UMOWY

2.1.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2.2.      Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.3.      Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

3. INFORMACJE O BRAKU LUB UTRACIE PRAWA ODSTĄPIENIA 

3.1.      Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

3.2.1.      Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3.2.2.      Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

4. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

4.1.      Formularz ten można skopiować i odesłać w przypadku chęci odstapienia od umowy.


- Adresat: Edyta Bielecka-Plewa Dromed Arte obuwie-zdrowotne.pl, ul. Bracka 2, 31-005 Kraków,  sklep@obuwie-zdrowotne.pl


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (nazwa towaru, cena)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 
« powrót
Copyright © 2009-2020 obuwie-zdrowotne.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość zaprojektował i wykonał Rafał Zajdel.