• Reklamacje

REKLAMACJE
W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej prosimy o przesłanie mailem zdjęcia/zdjęć zaistniałej wady i dowodu zakupu (lub nr zamówienia).
W przypadku około 3/4 reklamacji ich zasadność można ustalić na podstawie zdjęć bez konieczności generowania dodatkowych kosztów (osobiste dostarczenie lub wysyłka).
Jeżeli zdjęcia nie wykażą jednoznacznie przyczyny reklamacji/wady konieczne będzie dostarczenie fizycznego produktu.
 W spornych przypadkach produkt zostanie odesłany do rzeczoznawcy.