• 14 dniowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ZWROTU:

–    Adresat:

Dromed Arte Sklep OBUWIE-ZDROWOTNE.PL ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków

–    Ja  (Imię i nazwisko konsumenta) .................................

–    Adres .......................................................................

niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży nastepujących rzeczy:

(nazwa produktu, ilość, cena) .............................................................................

–    Data zawarcia umowy  (data z paragonu, faktury) .............................................


Wraz z towarem odsyłam oryginał paragonu/ faktury (lub ich kserokopię) jako dowód zakupu
stanowiący podstawę do wystawienia korekty sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem fiskalnym.

–    Podpis konsumenta  ..............(gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

    Data sporządzenia dokumentu  .............................


WYJAŚNIENIE:
Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez konieczności podania przyczyny rezygnacji. Podanie przyczyny pozwoli nam poprawić błędy jeśli takie popełniliśmy podczas opisu produktu.


Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać:

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@obuwie-zdrowotne.pl

- pisemnie na adres: Dromed Arte Sklep obuwie-zdrowotne.pl, ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację pisemną dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czas odstąpi wcześniej.

Zakupioną przez Państwo rzecz proszę odesłać lub przekazać ją nam pod adres:
Dromed Arte Sklep obuwie-zdrowotne.pl , ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków
lub 
Paczkomat InPost KRA22N, ul. Tischnera10, Kraków
sklep@obuwie-zdrowotne.pl, tel. 512 379 018

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Więcej o odstąpieniu od umowy znajdą Państwo tutaj:  http://prokonsumencki.pl/blog/zwrot-towaru-zakupionego-przez-internet-przez-konsumenta/